Zoogdieren

"Zoals een hert schreeuwt naar waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
Mijn ziel dorst naar de Heer, naar de levende God!

Terug naar portfolio